പ്രണയ ജീവിതം, പോർസലൈൻ തുടക്കം മുതൽ

img (25)
img (6)
img (12)
ചിത്രം (7)
img (8)
img (9)
img (13)
img (14)
img (10)
img (15)
img (11)
img (5)
img (4)
img (3)
img (2)
img (1)
img (16)
img (18)
img (20)
img (21)
img (19)
img (17)
img (22)
img (23)
img (24)

ഗൃഹാലങ്കാരം

2
img (6)
img (9)
img (10)
ചിത്രം (7)
img (8)
img (3)
img (4)
img (5)
img (2)
img (1)

പാത്രങ്ങളും പ്ലാന്ററുകളും

3
img (1)
img (3)
img (4)
img (10)
img (5)
img (11)
img (2)
img (8)
img (12)
img (6)
ചിത്രം (7)
img (9)
img (13)
img (14)
img (17)
img (16)
img (20)
img (18)
img (15)
img (19)

മേശപ്പുറം

4
img (3)
img (1)
img (4)
img (2)
img (5)
img (6)
ചിത്രം (7)

ഹൊരെക

  • വീട്_ഏകദേശം1

Guangdong sitong ഗ്രൂപ്പ് -- ആഗോള ഗാർഹിക സെറാമിക്സ് വിതരണക്കാരൻ

1997-ൽ സ്ഥാപിതമായ Guangdong Sitong Group Co., Ltd. ദക്ഷിണ ചൈനയിലെ മനോഹരവും സമൃദ്ധവുമായ നഗരമായ ചാവോസൗവിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.165,200 ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഫാക്ടറി ഏരിയ, 184,400 ചതുരശ്ര മീറ്റർ കെട്ടിടം, 7,200 ചതുരശ്ര മീറ്റർ എക്സിബിഷൻ ഏരിയ, 1,415 ജീവനക്കാർ.ഗാർഹിക സെറാമിക്‌സ്, സാനിറ്ററി സെറാമിക്‌സ്, ആർട്ടിസ്റ്റിക് സെറാമിക്‌സ് എന്നിങ്ങനെ ഗാർഹിക സെറാമിക്‌സിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാന ബിസിനസ്സ് മേഖലകൾ ഇത് രൂപീകരിച്ചു.

ഗൃഹാലങ്കാരം

ടേബിൾവെയർ

ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുക

  • sns01
  • sns011
  • sns011
  • instagram
  • instagram
  • instagram
  • sns03
  • sns02